Projects that use eBay

Krachun

Създаване на визуалната идентичност на „Крачун“, онлайн магазини за обувки. Създаден през 2012г. Крачун е български специализиран за малки и големи обувки онлайн магазин за жени, мъже и деца.